veelgestelde vragen van gastouders

algemeen

1. Wat is jullie werkgebied?

Gastouderservice Take Care is een landelijk werkend gastouderbureau. Dit betekent dat wij gastouderopvang aanbieden in heel Nederland.

kosten

1. Wat zijn de bureaukosten

Wij hanteren vaste lage maandelijkse bureaukosten per kind (per gastouder), ongeacht het aantal afgenomen uren. Ook over deze bureaukosten ontvangt u (de) kinderopvangtoeslag.

Dagopvang (0-4 jaar)
Baby opvang (0-2 jaar) 45 euro
Peuteropvang (3-4 jaar) 35 euro *

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
25 euro

Bij Gastouderservice Take Care staat uw kind centraal en zijn de (financiële) processen optimaal afgestemd op de (financiële) processen van de Belastingdienst.

* Nieuw tarief voor nieuwe inschrijvingen vanaf 01-07-2020.

2. Wat is het gastoudertarief

Gastouders zijn vrij om het eigen uurtarief te bepalen. Wij adviseren onze gastouders een tarief te hanteren van 5,50 euro per kind per uur.

3. Zijn de bureaukosten ongeacht het aantal opvanguren?

Ja, de bureaukosten zijn ongeacht het aantal opvanguren. U betaalt dus maandelijks een vast bedrag aan bureaukosten.

4. Hoe zijn de bureaukosten opgebouwd?

De bureaukosten bestaan o.a. uit: de kassiersfunctie, administratiekosten,personeelskosten, scholing voor de gastouder, voortgangsgesprekken, jaarlijkse risico-inventarisaties en (telefonische) bereikbaarheid.

5. Waarom heeft Gastouderservice Take Care veel lagere bureaukosten dan vergelijkbare gastouderbureau's?

Gastouderservice Take Care heeft lagere bureaukosten, omdat Gastouderservice Take Care haar processen zo efficiënt mogelijk heeft ingericht zonder daarbij in te hebben geleverd op de kwaliteit van de dienstverlening. U betaalt hierdoor een eerlijke prijs voor de uit te voeren werkzaamheden.

6. Er zijn gastouderbureau's met nog lagere bureaukosten, hoe kan dit?

De tarieven van Gastouderservice Take Care zijn dusdanig scherp dat het volgens Gastouderservice Take Care niet mogelijk is om dezelfde kwaliteit te bieden voor (nog) lagere bureaukosten dan Gastouderservice Take Care deze hanteert. Gastouderservice Take Care adviseert ouders en gastouders dan ook de (recente) inspectierapporten van deze gastouderbureau’s goed door te lezen. Uit deze rapporten blijkt vaak dat de kwaliteit te wensen over laat. Dit kan weer gevolgen hebben voor uw kinderopvangtoeslag. Daarnaast is het zo dat het tarief van Gastouderservice Take Care dusdanig scherp is dat u optimaal gebruik maakt van de vergoeding voor de kinderopvangtoeslag. Het heeft dus eigenlijk geen eens zin om een lager tarief te hanteren. U zou hierdoor alleen minder kinderopvangtoeslag krijgen.

7. Vind er nog een tariefswijziging plaats

Dat is niet waarschijnlijk.

8. Zijn er nog bijkomende kosten waar ik rekening mee moet houden?

Gastouderservice Take Care brengt geen andere kosten in rekening anders dan de maandelijkse bureaukosten en de afgenomen uren van uw gastouder.

inschrijven

1. Ik wil mij graag inschrijven bij Gastouderservice Take Care, hoe kan ik dit doen?

U gaat naar inschrijven > ik wil mij inschrijven (gastouder) en vult vervolgens het inschrijfformulier in.

2. Ik heb ben al gastouder en sta nu ingeschreven bij een ander gastouderbureau, kan ik overstappen naar Gastouderservice Take Care met mijn ouder(s)?

Ja, dat kan. U kunt zich samen met uw ouder(s) inschrijven via de website. U kunt vervolgens uw contract met het huidige gastouderbureau beëindigen. Veel gastouderbureau’s hanteren een opzegtermijn, houdt u daar rekening mee.

declareren

1. Waar moet ik mijn declaratie indienen?

U ontvangt van Gastouderservice Take Care een declaratiebericht op de 1e van de nieuwe maand (m.u.v. de zon- en feestdagen).

2. Wanneer moet de declaratie binnen zijn bij Gastouderservice Take Care?

Voor de vierde van de nieuwe maand moeten de declaraties binnen zijn bij Gastouderservice Take Care.

3. Kun je ook extra uren declareren?

Ja, er een mogelijkheid om extra uren te declareren.

4. Hoe geef ik mijn vakantie door?

Gaat u op vakantie stuur dan van te voren uw declaratie in. U kunt dan meteen uw vakantie aan Gastouderservice Take Care doorgegeven. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan de financiële-administratie@gastouderservice-takecare.nl.

betalen

1. Mag mijn ouder mij ook rechtstreeks uitbetalen?

De vraagouder is wettelijk verplicht de uitbetaling te laten verlopen via een gastouderbureau. Wanneer de ouder dat niet doet heeft deze geen recht op de kinderopvangtoeslag.

2. Hoe verlopen de betalingen?

Om u hierin inzicht te geven hebben wij voor u een overzicht samengesteld. Deze kunt hier inzien.

3. Heeft Gastouderservice Take Care een derdengeldenrekening?

Gastouderservice Take Care heeft geen derdengeldenrekening. Een derdengeldenrekening is een rekening voor accountantskantoren, advocaten en gerechtsdeurwaarders. Je ziet het ook bij overkoepelende organisaties met vestigingen door het gehele land, bijvoorbeeld bij een franchiseorganisatie met meerdere vestigingen. In zo’n geval kan het handig zijn, omdat je anders per vestiging een betaalrekening hebt.

Wilt u weten hoe Gastouderservice Take Care haar geldstroom heeft ingericht?
Klik dan hier.

Landelijk register kinderopvang (LRK)

1. Hoe vind ik het registratienummer van mijn kinderopvangorganisatie?

In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u geregistreerde gastouders, gastouderbureau’s, kinderdagverblijven en BSO’s terugvinden. Ga hiervoor naar www.landelijkregisterkinderopvang.nl en klik links boven in de groene menubalk op ‘zoeken’. In de zoekbalk kunt u het ‘soort kinderopvang’ selecteren waar u naar op zoek bent. Wanneer u op zoek bent naar gastouders selecteert u hier ‘gastouderopvang’. Vervolgens kunt u uw gastouder opzoeken door 1 of meerdere van de beschikbare zoekbalken in te vullen.

Let op:
– Wanneer u zoekt op adresgegevens en hierbij een adresnummer invult, krijgt u geen resultaten. Vul dus alleen de straatnaam zonder huisnummer in.
– Wanneer u zoekt op adresgegevens, moet u hierbij ook de plaats invullen.
– Onder ‘naam kinderopvangvoorziening’ vult u de naam van de voorziening in, normaalgesproken de achternaam van de gastouder. Vul niet de naam van de houder/eigenaar in.
– Wanneer uw gastouder niet te vinden is onder de naam van de echtgenoot, zoek dan ook eens onder de meisjesnaam.
– Wanneer u in meerdere zoekbalken gegevens van uw gastouder ingevuld heeft, maar er geen resultaten getoond worden, kunt u proberen om uw zoekopdracht te verbreden door bijvoorbeeld alleen de woonplaats in te vullen.

Wanneer u na het invullen van de gegevens op ‘zoeken’ klikt, verschijnt er een lijst/selectie gastouders die aan de door u opgegeven criteria voldoen. U kunt uw gastouder in deze lijst terugzoeken. Hoe meer velden u invult, hoe kleiner de lijst met zoekresultaten zal zijn. Selecteer uw kinderopvangorganisatie door in de lijst van zoekresultaten op de naam te klikken. U komt nu op een pagina met het overzicht van de gegevens van deze kinderopvangorganisatie.

Het registratienummer van de organisatie vindt u in het groene tekstblok.

2. Waarom staat mijn kinderdagverblijf / BSO / gastouderbureau niet in het Landelijk register?

De gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van het Landelijke register. Wij adviseren u contact op te nemen met de gemeente en met hen te bespreken dat het kinderdagverblijf / bso / gastouderbureau nog niet is opgenomen. De gemeente kan dan uitzoeken waardoor dit is ontstaan

3. Ik heb al een positieve beschikking, maar ik sta nog niet in het Landelijk Register. Hoe kan dit?

Het is mogelijk dat u van de gemeente al wel de beschikking heeft ontvangen, maar dat de technische kant van de registratie nog niet is afgerond. U zal waarschijnlijk op korte termijn zichtbaar worden in het Landelijk Register.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

1. Hoe vraag ik de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan?

1. Download een VOG voor u (en alle inwoners van het opvangadres die boven de 18 jaar zijn). Dit kan via de website van Gastouderservice Take Care via gastouders > verklaring Omtrent het Gedrag.
2. Vul deze (en voor alle inwoners van het opvangadres die boven de 18 jaar zijn) in.
3.Vraag je VOG (en voor de VOG voor alle inwoners van het opvangadres die boven de 18 jaar zijn) aan bij het team Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)De gemeente voert, via een aanvraagformulier, de gegevens in en stuurt uw aanvraag elektronisch door naar COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is het orgaan dat de VOG namens de Minister van Justitie afgeeft. Indien blijkt dat u niet in de GBA voorkomt, vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij COVOG. Voor het aanvragen van een VOG in verband met emigratie, een visum of werkvergunning gelden speciale regels.

2. Wat kost een VOG?

De prijs die u betaalt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, bedraagt 30,05 euro. Dit is een vergoeding voor de kosten die gemeenten en COVOG maken. U betaalt het bedrag direct bij inlevering van het aanvraagformulier.

3. Wie beslist op mijn VOG-aanvraag?

COVOG beslist namens de Minister van Justitie of u al dan niet een VOG krijgt.

4. Binnen welke termijn volgt een beslissing op mijn aanvraag?

Binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing op uw aanvraag genomen.  Met vragen over de voortgang van uw aanvraag, dient u zich tot COVOG te wenden. Telefoon: 070 – 37 07 234 of per e-mail: frontdesk.dbz@minjus.nl of postadres: COVOG, Postbus 16115, 2500 BC Den Haag.

5. Waar wordt de VOG naar toegestuurd?

De Verklaring omtrent Gedrag wordt naar uw huisadres gestuurd, tenzij anders aangegeven.

6. Kan iemand anders een VOG voor mij aanvragen?

U kunt uw VOG-aanvraag door iemand anders laten indienen, als u deze persoon daartoe machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG namens u aan bij het team Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de GBA of – in geval u in het buitenland woont – bij de gemeente waar u voor uw vertrek stond ingeschreven. Indien deze gemeente niet meer over uw gegevens beschikt, moet de aanvraag rechtstreeks bij COVOG worden ingediend.

Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:
– een volledig ingevuld aanvraagformulier
– een machtigingsbrief
(een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin tevens aan op welk postadres u de VOG wenst te ontvangen)
– een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
– een identiteitsbewijs van de gemachtigde
– het bedrag van 30,05 euro

contract

1. Kunnen ouders het contract tijdelijk stopzetten?

In sommige gevallen kunnen ouders het contract tijdelijk laten stopzetten (bijvoorbeeld in geval van zwangerschapsverlof). Er wordt dan niet gefactureerd. Het tijdelijk stopzetten gaat altijd in overleg met Gastouderservice Take Care.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
– het tijdelijk stopzetten is opportuun en in overleg met de gastouder;
– het betreft een tijdelijke stopzetting van maximaal een half jaar;
– deze tijdelijke stopzetting is geen stopzetting/beëindiging van het contract;
– de tijdelijk stopzetting gaat in vanaf de eerste van de nieuwe maand.

wijzigingen

1. Wanneer kan ik een tariefswijziging doorgeven?

De gastouder kan volgens de Algemene voorwaarden Hoofdstuk 11.7. een tariefwijziging door laten voeren zonder dat hiervoor een nieuw contract moet worden ondertekend.
Prijswijzigingen van het tarief van de Gastouder kunnen alleen ingaan bij een nieuw kalenderjaar, mits deze overeenkomstig de overeengekomen opzegtermijn zijn doorgegeven aan Gastouderservice Take Care. 
Uiteraard moet de Ouder akkoord zijn met de tariefswijziging. In alle andere gevallen moet er een nieuw contract worden opgemaakt. Gastouderservice Take Care adviseert gastouders alleen tariefswijzigingen door te voeren bij het ingaan van een nieuw kalenderjaar. Dit werkt voor alle partijen het prettigst.

opzegtermijn

1. Welke opzegtermijn hanteert Gastouderservice Take Care?

Gastouderservice Take Care hanteert een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf de eerste van de nieuwe maand. Als gastouder mag u vanaf de datum van opzeggen nog één maand uren doorberekenen.

2. Hoe kan ik mijn contract(en) opzeggen?

1. U gaat naar klantomgeving > formulieren > formulier voor opzeggen contract
2. De ouder en de gastouder vullen samen het formulier in.
3. De ouder en de gastouder ondertekenen het formulier en sturen deze op naar Gastouderservice Take Care.
4. Gastouderservice Take Care verwerkt het formulier en de ouder en de gastouder ontvangen een stopzetting van het contract.

stagiaires

1. Kan ik als gastouder een stagiaire begeleiden?

Om als gastouder in aanmerking te komen voor het begeleiden van stagiaires van de MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2, is het noodzakelijk dat de gastouder zich aanmeldt bij SBB om een gecertificeerd leerbedrijf te worden. Zodra de gastouder bij SBB staat geregistreerd start de pedagogisch consulent van Gastouderservice Take Care het begeleidingtraject met de gastouder.

Aanmelden bij SBB kan via www.s-bb.nl

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Gastouderservice Take Care.

uitschrijven

1. Hoe kan ik mijzelf uitschrijven?

Op het formulier voor opzeggen contract kunt u aangeven dat u uitgeschreven wilt worden bij Gastouderservice Take Care. Heeft u geen contracten (meer) bij ons lopen stuurt u dan een e-mail naar onze Afdeling Klantenservice met de mededeling dat u graag uitgeschreven wilt worden.

1. Hoe kan ik mijzelf laten uitschrijven uit het LRK?

Op het formulier voor opzeggen contract kunt u aangeven dat u uitgeschreven wilt worden bij Gastouderservice Take Care. Wilt u ook uitgeschreven worden uit het LRK dan kunt u dat ook op het formulier aangeven.