veelgestelde vragen van klanten

algemeen

1. Wat is jullie werkgebied?

Gastouderservice Take Care is een landelijk werkend gastouderbureau. Dit betekent dat wij gastouderopvang aanbieden in heel Nederland.

kosten

1. Wat zijn de bureaukosten?

Wij hanteren vaste lage maandelijkse bureaukosten per kind (per gastouder), ongeacht het aantal afgenomen uren. Ook over deze bureaukosten ontvangt u (de) kinderopvangtoeslag.

Dagopvang (0-4 jaar)
Baby opvang (0-2 jaar) 45 euro
Peuteropvang (3-4 jaar) 35 euro *

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
25 euro

Bij Gastouderservice Take Care staat uw kind centraal en zijn de (financiële) processen optimaal afgestemd op de (financiële) processen van de Belastingdienst.

* Nieuw tarief voor nieuwe inschrijvingen vanaf 01-07-2020.

2. Wat is het gastoudertarief?

Gastouders zijn vrij om het eigen uurtarief te bepalen. Wij adviseren onze gastouders een tarief te hanteren van 5,50 euro per kind per uur.

3. Zijn de bureaukosten ongeacht het aantal opvanguren?

Ja, de bureaukosten zijn ongeacht het aantal opvanguren. U betaalt dus maandelijks een vast bedrag aan bureaukosten.

4. Hoe zijn de bureaukosten opgebouwd?

De bureaukosten bestaan o.a. uit: de kassiersfunctie, administratiekosten, personeelskosten, scholing voor de gastouder, voortgangsgesprekken, jaarlijkse risico-inventarisaties en (telefonische) bereikbaarheid.

5. Waarom heeft Gastouderservice Take Care veel lagere bureaukosten dan vergelijkbare gastouderbureau's?

Gastouderservice Take Care heeft lagere bureaukosten, omdat Gastouderservice Take Care haar processen zo efficiënt mogelijk heeft ingericht zonder daarbij in te hebben geleverd op de kwaliteit van de dienstverlening. U betaalt hierdoor een eerlijke prijs voor de uit te voeren werkzaamheden.

6. Er zijn gastouderbureau's met nog lagere bureaukosten, hoe kan dit?

De tarieven van Gastouderservice Take Care zijn dusdanig scherp dat het volgens Gastouderservice Take Care niet mogelijk is om dezelfde kwaliteit te bieden voor (nog) lagere bureaukosten dan Gastouderservice Take Care deze hanteert. Gastouderservice Take Care adviseert ouders en gastouders dan ook de (recente) inspectierapporten van deze gastouderbureau’s goed door te lezen. Uit deze rapporten blijkt vaak dat de kwaliteit te wensen over laat. Dit kan weer gevolgen hebben voor uw kinderopvangtoeslag. Daarnaast is het zo dat het tarief van Gastouderservice Take Care dusdanig scherp is dat u optimaal gebruik maakt van de vergoeding voor de kinderopvangtoeslag. Het heeft dus eigenlijk geen eens zin om een lager tarief te hanteren. U zou hierdoor alleen minder kinderopvangtoeslag krijgen.

7. Vind er nog een tariefswijziging plaats

Dat is niet waarschijnlijk.

8. Zijn er nog bijkomende kosten waar ik rekening mee moet houden?

Gastouderservice Take Care brengt geen andere kosten in rekening anders dan de maandelijkse bureaukosten en de afgenomen uren van uw gastouder.

inschrijven

1. Ik wil mij graag inschrijven bij Gastouderservice Take Care, hoe kan ik dit doen?

U gaat naar inschrijven > ik wil ons inschrijven (ouder) en vult vervolgens het inschrijfformulier in.

2. Ik heb al een gastouder en sta nu ingeschreven bij een ander gastouderbureau, kan ik overstappen naar Gastouderservice Take Care met mijn gastouder?

Ja, dat kan. U kunt zich samen met uw gastouder inschrijven via de website. U kunt vervolgens uw contract met het huidige gastouderbureau beëindigen. Veel gastouderbureau’s hanteren een opzegtermijn, houdt u daar rekening mee.

3. Wij brengen onze kinderen bij de gastouder voor Buiten Schoolse Opvang, kan dit ook via Gastouderservice Take Care?

Ja, ook buitenschoolse opvang kunt u via Gastouderservice Take Care regelen. Op die manier heeft u recht op de kinderopvangtoeslag. U vult op het inschrijfformulier het totaal aantal opvanguren per dag in. Houdt u er wel rekening mee dat ouders voor de BSO recht hebben op 70 % van de gewerkte uren van de minst werkende partner.

4. Ik wil een extra kind aanmelden, hoe doe ik dit?

U gaat naar inschrijven > ik wil nog een kind inschrijven (ouder) en vult vervolgens het inschrijfformulier in.

betalen

1. Werkt Gastouderservice Take Care met euro-incasso?

Ja, bij Gastouderservice Take Care heeft u de mogelijkheid om ook te kiezen voor de betaling via euro-incasso. Wilt u deze aanvragen ga dan naar klantomgeving > formulieren. Euro-incasso is niet verplicht.

2. Mag ik mijn gastouder ook zelf uitbetalen?

Als vraagouder bent u wettelijk verplicht de uitbetaling van uw gastouder te laten verlopen via een gastouderbureau. Wanneer u dat niet doet heeft u geen recht op de kinderopvangtoeslag.

3. Worden de facturen per post verstuurd?

De facturen van Gastouderservice Take Care worden digitaal verzonden. Facturen worden niet per post verzonden.

4. Hoe verlopen de betalingen?

Om u hierin inzicht te geven hebben wij voor u een overzicht samengesteld. Deze kunt u hier inzien.

5. Heeft Gastouderservice Take Care een derdengeldenrekening?

Gastouderservice Take Care heeft geen derdengeldenrekening. Een derdengeldenrekening is een rekening voor accountantskantoren, advocaten en gerechtsdeurwaarders. Je ziet het ook bij overkoepelende organisaties met vestigingen door het gehele land, bijvoorbeeld bij een franchiseorganisatie met meerdere vestigingen. In zo’n geval kan het handig zijn, omdat je anders per vestiging een betaalrekening hebt.

Wilt u weten hoe Gastouderservice Take Care haar geldstroom heeft ingericht?
Klik dan hier.

Landelijk register kinderopvang (LRK)

1. Hoe vind ik het registratienummer van mijn kinderopvangorganisatie?

In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u geregistreerde gastouders, gastouderbureau’s, kinderdagverblijven en BSO’s terugvinden. Ga hiervoor naar www.landelijkregisterkinderopvang.nl en klik links boven in de groene menubalk op ‘zoeken’. In de zoekbalk kunt u het ‘soort kinderopvang’ selecteren waar u naar op zoek bent. Wanneer u op zoek bent naar gastouders selecteert u hier ‘gastouderopvang’. Vervolgens kunt u uw gastouder opzoeken door 1 of meerdere van de beschikbare zoekbalken in te vullen.

Let op:
– Wanneer u zoekt op adresgegevens en hierbij een adresnummer invult, krijgt u geen resultaten. Vul dus alleen de straatnaam zonder huisnummer in.
– Wanneer u zoekt op adresgegevens, moet u hierbij ook de plaats invullen.
– Onder ‘naam kinderopvangvoorziening’ vult u de naam van de voorziening in, normaalgesproken de achternaam van de gastouder. Vul niet de naam van de houder/eigenaar in.
– Wanneer uw gastouder niet te vinden is onder de naam van de echtgenoot, zoek dan ook eens onder de meisjesnaam.
– Wanneer u in meerdere zoekbalken gegevens van uw gastouder ingevuld heeft, maar er geen resultaten getoond worden, kunt u proberen om uw zoekopdracht te verbreden door bijvoorbeeld alleen de woonplaats in te vullen.

Wanneer u na het invullen van de gegevens op ‘zoeken’ klikt, verschijnt er een lijst/selectie gastouders die aan de door u opgegeven criteria voldoen. U kunt uw gastouder in deze lijst terugzoeken. Hoe meer velden u invult, hoe kleiner de lijst met zoekresultaten zal zijn. Selecteer uw kinderopvangorganisatie door in de lijst van zoekresultaten op de naam te klikken. U komt nu op een pagina met het overzicht van de gegevens van deze kinderopvangorganisatie.

Het registratienummer van de organisatie vindt u in het groene tekstblok.

2. Mijn gastouder voldoet aan alle eisen. Waarom staat zij dan niet in het Landelijk Register?

Deze gastouders zijn mogelijk nog bezig met een kwalificatietraject, moeten nog worden aangemeld bij de gemeente of nog worden geïnspecteerd door de GGD, of wachten wellicht nog op een positieve beschikking van de gemeente. Registratie van een gastouder vindt pas plaats als de gemeente een positieve beschikking heeft.

3. Waarom staat mijn kinderdagverblijf / BSO / gastouderbureau niet in het Landelijk register?

De gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van het Landelijke register. Wij adviseren u contact op te nemen met de gemeente en met hen te bespreken dat het kinderdagverblijf / bso / gastouderbureau nog niet is opgenomen. De gemeente kan dan uitzoeken waardoor dit is ontstaan

4. Mijn gastouder heeft al een positieve beschikking, maar staat nog niet in het Landelijk Register. Hoe kan dit?

Het is mogelijk dat de gastouder van de gemeente al wel de beschikking heeft ontvangen, maar dat de technische kant van de registratie nog niet is afgerond. De gastouder zal waarschijnlijk op korte termijn zichtbaar worden in het Landelijk Register.

contract

1. Kan ik mijn contract tijdelijk stopzetten?

In sommige gevallen kunt u uw contract tijdelijk laten stopzetten (bijvoorbeeld in geval van langdurige afwezigheid van de gastouder). Er wordt dan niet gefactureerd. Het tijdelijk stopzetten gaat altijd in overleg met Gastouderservice Take Care.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
– het tijdelijk stopzetten is opportuun en in overleg met de gastouder;
– het betreft een tijdelijke stopzetting van maximaal 3 maanden;
– deze tijdelijke stopzetting is geen stopzetting/beëindiging van het contract;
– de tijdelijk stopzetting gaat in vanaf de eerste van de nieuwe maand.

wijzigingen

1. Wanneer kan een gastouder een tariefswijziging doorgeven?

De gastouder kan volgens de Algemene voorwaarden Hoofdstuk 11.7. een tariefwijziging door laten voeren zonder dat hiervoor een nieuw contract moet worden ondertekend.
Prijswijzigingen van het tarief van de Gastouder kunnen alleen ingaan bij een nieuw kalenderjaar, mits deze overeenkomstig de overeengekomen opzegtermijn zijn doorgegeven aan Gastouderservice Take Care. 
Uiteraard moet de Ouder akkoord zijn met de tariefswijziging. In alle andere gevallen moet er een nieuw contract worden opgemaakt. Gastouderservice Take Care adviseert gastouders alleen tariefswijzigingen door te voeren bij het ingaan van een nieuw kalenderjaar. Dit werkt voor alle partijen het prettigst.

opzegtermijn

1. Welke opzegtermijn hanteert Gastouderservice Take Care?

Gastouderservice Take Care hanteert een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf de eerste van de nieuwe maand.

2. Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

1. U gaat naar klantomgeving > formulieren > formulier voor opzeggen contract
2. De ouder en de gastouder vullen samen het formulier in.
3. De ouder en de gastouder ondertekenen het formulier en sturen deze op naar Gastouderservice Take Care.
4. Gastouderservice Take Care verwerkt het formulier en de ouder en de gastouder ontvangen een stopzetting van het contract.

uitschrijven

1. Hoe kan ik mijzelf uitschrijven?

Op het formulier voor opzeggen contract kunt u aangeven dat u uitgeschreven wilt worden bij Gastouderservice Take Care. Heeft u geen contracten (meer) bij ons lopen stuurt u dan een e-mail naar onze Afdeling Servicedesk met de mededeling dat u graag uitgeschreven wilt worden.