voordelen gastouderopvang

Hieronder staan de voordelen van gastouderopvang en van Gastouderservice Take Care uitgewerkt.

Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk
(take care is persoonlijk en u heeft uw eigen professionele pedagogisch consulent)

 

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen (inclusief haar eigen kinderen) tegelijk opvangen. Door de kleinschaligheid van de opvang is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor alle kinderen. De opvang vindt plaats in de woning van de gastouder waardoor de kinderen als het ware ‘meedraaien’ in het dagelijkse gezinsleven van de gastouder. Voor de kinderen voelt het dan ook vaak niet als opvang, zij hebben hun eigen plekje in het gezin van de gastouder. Gastouderservice Take Care vindt het belangrijk dat ouders en gastouders zich ook ’thuis voelen’ bij ons. Om deze reden geven wij ook aan dat de pedagogisch consulent voor alle vragen en opmerkingen bereikbaar is. Wanneer er punten zijn die u liever persoonlijk bespreekt dan kan daar altijd een afspraak voor worden gemaakt. Verder worden de ouders vertegenwoordigd door de oudercommissie, zij vormen een belangrijke gesprek en advies partner voor ons bestuur.

Gastouderopvang is vertrouwd en veilig
(take care heeft een uitmuntend inspectierapport en landelijke dekking)

 

In tegenstelling tot de opvang in een kinderdagverblijf waarbij de leidsters elkaar veelvuldig afwisselen, heeft een kind bij een gastouder slechts te maken met één persoon. De omgeving waarin uw kind wordt opgevangen is goedgekeurd door de GGD en wordt jaarlijks door de pedagogisch consulent van Gastouderservice Take Care gecontroleerd op veiligheid en gezondheid. Als gastouderbureau worden wij en onze werkzaamheden jaarlijks door de GGD gecontroleerd. Gastouderservice Take Care heeft al voor het derde jaar op rij een foutloos inspectierapport ontvangen van de GGD.

Gastouderopvang is rust en gemak
(bij take care hoeft u zich geen zorgen te maken)

 

De wetenschap dat uw kind in goede handen is bij de gastouder is veel waard. Dit geldt natuurlijk ook voor de wetenschap dat het zakelijke en financiële gedeelte goed is geregeld. Bij Gastouderservice Take Care staat gemak voorop. Dit geldt voor de gastouder maar ook zeker voor ouders. Wij hebben geprobeerd om onze werkwijze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Zo hanteren wij een administratie per kind die aansluit op de Toeslagen van de Belastingdienst, hierdoor zijn de gegevens makkelijk door te geven en te controleren. Daarnaast proberen wij zo veel als mogelijk ondersteuning op maat te bieden.

Gastouderopvang is sociaal en leerzaam
(bij take care staat uw kind centraal)

 

Wij vinden het belangrijk dat de opvang die uw kind krijgt aansluit bij zijn/haar wensen en behoeftes. Wij ondersteunen onze gastouders in hun dagelijkse uitdaging om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te stimuleren. Soms gaat dat (bijna) vanzelf, maar soms is daar extra hulp bij nodig. Gastouders die aangesloten zijn bij Gastouderservice Take Care kunnen terugvallen op hun pedagogisch consulent maar ook op een kinderpsycholoog voor advies en ondersteuning. Samen wordt dan gekeken naar de beste aanpak voor uw kind of een bepaalde situatie. Ouders die zijn aangesloten bij Gastouderservice Take Care kunnen overigens ook een beroep doen op deze dienstverlening.

 

Gastouderopvang is flexibel en goedkoper
(take care hanteert een vaste lage prijs)

Voor gastouderopvang bent u niet verplicht om hele dagen of dagdelen af te nemen. Nee, u betaalt alleen voor die uren die u daadwerkelijk nodig heeft aan opvang. Bij een gastouder kunt u uw kind(eren) vaak al eerder brengen en bent u een keer wat later thuis uit uw werk? Geen probleem, bij een gastouder kan uw kind rustig een warme maaltijd mee eten. Ook wanneer er extra opvang nodig is, is dit in overleg met de gastouder vaak goed te regelen. Gastouderservice Take Care vindt het belangrijk dat kinderopvang betaalbaar blijft. Wij hanteren dan ook een vaste lage prijs per kind per maand. Ouders weten dus precies waar ze aan toe zijn. Ook hebben wij vaak leuke acties voor nieuwe ouders waardoor het financieel nog aantrekkelijk wordt om je bij ons aan te sluiten!

 

Ik wil graag het filmpje van Take Care bekijken…